• oblasti
  • město
  • termín
Úvod do péče zaměřené na člověka
Kód: 621.18.M259.008.02
02.11.18
Pardubice
8 h
Lektor
Bc. Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Účastníci se na kurzu seznámí se základními principy a teoriemi péče zaměřené na člověka a základními principy plánování zaměřeného na člověka, které je základním nástrojem realizace personalizované péče. Získají vhled do problematiky péče zaměřené na člověka realizované v různých uspořádáních sociálních služeb (pobytových, ambulantních i terénních).
Anotace kurzu
Jedná se o úvodní kurz k tématu péče zaměřené na člověka. Péče zaměřená na člověka je v zahraničí jedním z nejvíce se rozvíjejících přístupů v oblasti péče o osoby vyžadující dlouhodobou péči, jako jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, který nachází své uplatnění ve všech formách sociálních a zdravotních služeb. Staví na základních hodnotách, kterými jsou empatie, úcta k osobnosti a opravdovost v prožívání.

Maximální počet účastníků: 25 osob.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je vhodný pro všechny osoby, které jsou zapojeny do poskytování podpory, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele. Pro úspěšné zavádění na člověka zaměřené péče do organizace je vhodné, aby úvodní kurz absolvovali i vedoucí pracovníci organizace.
Přednášky

02.11.18 08:30 - 15:00
Úvod do péče zaměřené na člověka

Úvod do péče zaměřené na člověka
02.11.18
Marlin s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
1 190,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 15

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím