• oblasti
  • město
  • termín
Specialista v sociální rehabilitaci zaměřené na člověka
Kód: 131.18.Y003.080.01
18.04.18
Zlín
80 h
Lektor
Mgr. Hana Zuntová

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Ve své práci se zaměřuje hlavně na vedení oddělení, metodickou podporu zaměstnanců, vedení případů, intervize se zaměstnanci, podporu týmu, vyřizování stížností a organizování preventivní činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

Vystudovala obor Pedagogika – sociální práce na UPOL Olomouc. V současné době pracuje jako terénní sociální pracovník v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Ve své práci se věnuje hlavně rodinám s dětmi s ohroženým vývojem a prevenci sociálně patologických jevů. Díky komplexnímu sebezkušenostnímu výcviku má zkušenosti s konceptem přístupu zaměřeného na člověka.

Mgr. et Mgr. Karolína Hrdá

Koordinátorka strategických rozvojových projektů a vyučující na katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK. Ve své práci se věnuje hlavně projektové činnosti v oblasti poskytování péče, například Proces integrace paliativní péče do domova pro seniory, Cesta životem, Multidisciplinární tým v akci; sběr a analýza dat ve směru péče zaměřené na člověka (akční výzkum), podpora kultury učící se organizace. Dosažené vzdělání z oboru sociální a charitativní práce uplatňuje ve své praxi v domově pro seniory Sue Ryder z.ú.

Bc. Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Účastníci se ve vzdělávacím programu seznámí s principy, teoriemi, postupy a aplikacemi na člověka zaměřené sociální rehabilitace. Seznámí se s principy myšlení zaměřeného na člověka. Seznámí se s principy a postupy doprovázení změny a zotavení. Seznámí se s možnostmi využití postupů a technik plánování zaměřeného na člověka ve službách sociální prevence. Metody zapojení a aktivizace sociální sítě člověka.
Anotace kurzu
Specializační program Specialista v sociální rehabilitaci zaměřené na člověka je dlouhodobým vzdělávacím programem složeným z dílčích kurzů. Více informací o dlouhodobých programech naleznete v sekci Specializace v sociálních službách.
Sociální rehabilitace je jedním z pilířů služeb sociální prevence. Ve světě patří k nejpoužívanějším přístupům v rámci sociální rehabilitace přístup zaměřený na člověka. Na člověka zaměřený přístup staví na hlubokém porozumění člověku, tomu, co je pro něj důležité a jaké má možnosti. Cílem na člověka zaměřené sociální rehabilitace je umožnit člověku, aby mohl sám co nejvíce řídit svůj život, aby si uměl pojmenovat, jakým způsobem chce žít, umožnit mu získat k tomu schopnosti a zdroje, usnadnit mu dosažení požadované změny a zastávat pro něj důležité role v životě, a to společně s osobami, kterým na člověku záleží.
Dílčí kurzy:
Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace 8 h
Na člověka zaměřená sociální rehabilitace 16 h
Na člověka zaměřené plánování 24 h
Na člověka zaměřená komunikace 16 h
Práce v multidisciplinárním týmu 8 h
+ jeden povinně volitelný kurz.

Studijní program je rozložen do dvou let a ukončen závěrečnou zkouškou a certifikátem Specialista v sociální rehabilitaci zaměřené na člověka. Každí dílčí modul programu je samostatně akreditován u MPSV a po jeho absolvování získá účastník osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Maximální počet účastníků v programu je 25 osob.
Pro koho je kurz určen?
Specializační program je vhodný pro všechny osoby zapojené do procesu sociální rehabilitace zejména: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele.
Přednášky

18.04.18 08:30 - 15:00
První přednáška - Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace

Specialista v sociální rehabilitaci zaměřené na člověka
18.04.18
Marlin s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín 760 01
9 520,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 20

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím