• oblasti
  • město
  • termín
Specialista v práci s lidmi s duševním onemocněním
Kód: 111.18.Y004.080.01
14.06.18
Uherské Hradiště
80 h
Lektor
Mgr. Michaela Hubíková

Vedoucí centra sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním a spoluzakladatelka svépomocné skupiny pro osoby s duševním onemocněním a jejich blízké. Má bohaté zkušenosti z praxe s cílovou skupinou lidé s duševním onemocněním. Ve své práci se věnuje individuálnímu plánování s uživateli a jejich podpoře při naplňování jejich potřeb, krizové intervenci a spolupodílení se na řešení tíživé životní situace uživatelů. Vede individuální rozhovory s uživateli v běžném soc. prostředí. Působí i jako kooterapeut v rámci komunikační skupiny pro uživatele služby. Vystudovala obor Speciální pedagogika – dramaterapie na UPOL Olomouc, proto se také zabývá pořádáním workshopů dramaterapie pro veřejnost i sociální pracovníky.

Bc. Lucie Šalplachtová

V současné době pracuje jako odborník ve službě sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Provádí resocializační činnosti a arteterapii. Má zkušenosti s individuální případovou prácí s klientem, individuálním plánováním služby, také s psychosociální rehabilitací klientů a s poskytováním krizové intervence. V minulosti působila jako sociální instruktor, kdy pomáhala klientům znovu se začlenit do běžného života. Na Univerzitě v Českých Budějovicích vystudovala obor Arteterapie, poznatky ze studií i praxe uplatňuje při výuce kurzů se zaměřením na arteterapii a artefiletiku.

Bc. Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Účastníci se naučí rozumět vnitřnímu světu osob s duševním onemocněním a dějům, které jsou schované za projevy psychopatologie. Naučí se definovat nepříznivou sociální situaci osob s duševním onemocněním. Rozpoznávat potřeby osob s duševním onemocněním. Seznámí se se základními metodami, nástroji a postupy práce s lidmi s duševním onemocněním. Seznámí se s pojmy zranitelnost a recovery (zotavení). Naučí se jak správně reagovat na projevy psychopatologie a jak zvládat naléhavé situace a potíže spojené s psychopatologií. Naučí se používat metody práce s lidmi s duševním onemocněním vedoucí k posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti.
Anotace kurzu
Specializační program Specialista v práci s lidmi s duševním onemocněním je dlouhodobým vzdělávacím programem složeným z dílčích kurzů. Více informací o dlouhodobých programech naleznete v sekci Specializace v sociálních službách.
Specializační vzdělávací program připravuje účastníky na práci s lidmi s duševním onemocněním, jako jsou schizofrenie, deprese, mánie, úzkostné poruchy a poruchy osobnosti v rámci sociálních služeb.
Dílčí kurzy:
Psychiatrické minimum 16 h
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 16 hodin
Metody práce s lidmi s duševním onemocním 16 hodin
Úvod do psychosociální rehabilitace 8 hodin
Psychosociální rehabilitace 16 hodin
+ jeden povinně volitelný kurz

Studijní program je rozložen do dvou let a ukončen závěrečnou zkouškou a certifikátem Specialista v práci s lidmi s duševním onemocněním. Každí dílčí modul programu je samostatně akreditován u MPSV a po jeho absolvování získá účastník osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Maximální počet účastníků v programu je 25 osob.
Pro koho je kurz určen?
Specializační program je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele.
Přednášky

14.06.18 08:30 - 15:00
První přednáška - Psychiatrické minimum

15.06.18 08:30 - 15:00
První přednáška - Psychiatrické minimum

Specialista v práci s lidmi s duševním onemocněním
14.06.18
Marlin s.r.o., Města Mayen 1536, Uherské Hradiště 686 01
9 520,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 20

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím