• oblasti
  • město
  • termín
Na člověka zaměřená péče
Kód: 621.18.M264.016.01
04.12.18
Pardubice
16 h
Lektor
Bc. Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Účastníci se na kurzu seznámí se základními principy, teoriemi a postupy péče zaměřené na člověka a základními principy a postupy plánování zaměřeného na člověka, které je základním nástrojem realizace personalizované péče. Získají vhled do problematiky péče zaměřené na člověka realizované v různých uspořádáních sociálních služeb (pobytových, ambulantních i terénních) a možností využití konceptu u vybraných cílových skupin – seniorů, osob s demencí, osob s mentálním postižením, osob tělesným postižením a osob s duševním postižením.
Anotace kurzu
Dvoudenní kurz seznamuje účastníky s konceptem péče zaměřené na člověka. Péče zaměřená na člověka je v zahraničí jedním z nejvíce se rozvíjejících přístupů v oblasti péče o osoby vyžadující dlouhodobou péči, jako jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Staví na základních hodnotách, kterými jsou empatie, úcta k osobnosti a opravdovost v prožívání.

Maximální počet účastníků: 25 osob.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je vhodný pro všechny osoby, které jsou zapojeny do poskytování podpory, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele. Pro úspěšné zavádění na člověka zaměřené péče do organizace je vhodné, aby kurz absolvovali i vedoucí pracovníci organizace.
Přednášky

04.12.18 08:30 - 15:00
Na člověka zaměřená péče

05.12.18 08:30 - 15:00
Na člověka zaměřená péče

Na člověka zaměřená péče
04.12.18
Marlin s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
2 290,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 14

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím