Články
5. 6. 2018
Péče zaměřená na člověka

Bc. Michal Šalplachta, DiS.

„Pracovat se zaměřením na člověka znamená nevycházet z představ o tom, jací by lidé měli být, nýbrž z toho, jací jsou, a z toho, jaké jsou jejich možnosti.“  (Marlis Pörtner) více

20. 3. 2018
Jak na rekvalifikaci

Rekvalifikace?! Poradíme Vám jak na to.

Rekvalifikace je nedílnou součástí výkonu profese pracovníka v sociálních službách. Zákon však umožňuje podmínku absolvování kvalifikačního kurzu splnit ve lhůtě až 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Toto dává prostor zaměstnancům nastoupit do zaměstnání ihned a kvalifikaci si doplnit v zákonem stanovené lhůtě. Ale jak na to? Jaké jsou možnosti rekvalifikace a na co si dávat pozor? více

10. 11. 2017
Socializace jezdce na slonovi

Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Socializace jezdce na slonovi, v kontextu neurověd, teorie přístupu zaměřeného na člověka a teorie Pesso-Boyden System Psychomotor

Ve své seminární práci se zaměřuji na proces socializace pohledem staré buddhistické metafory jezdce a slona, kterou ve své knize Konec prokrastinace používá Petr Ludwig (2013) a kterou převzal od Jonathana Haidta. Podle této metafory můžeme člověka rozdělit na dva poměrně nezávislé tvory, jezdce a slona (Ludwig 2013, s. 99). Haidt (2014) přinesl metaforu jezdce a slona jako způsob, jak srozumitelně vysvětlit fungování mysli člověka a vztah rozumu a emocí. Ve své knize Hypotéza štěstí ji propojuje s poznatky neurověd, např. s pracemi Damasia, Bargha, Gazzaniga. V této práci zároveň propojuji metaforu jezdce a slona s teorií přístupu zaměřeného na člověka (PCA) a teorií Pesso-Boyden Systém Psychomotor (PBSP).  více

10. 11. 2017
Použití metafory k pochopení osobnosti a při práci s klientem

Bc. Michal Šalplachta, DiS.

K pochopení toho, co nemůžeme vidět, hledáme náhradní obraz, připodobnění, model nebo metaforu. Metafora (z řeckého metaférein – přenos) znamená přenesení významu na základě podobnosti. Metafora je tedy připodobněním. Osobnost člověka jako vnitřní vesmír (také metafora) nemůžeme vidět ani slyšet, můžeme na ni ale usuzovat a konstruovat ji. Metafora je jednou z možností, jak popisovat osobnost, tento způsob využívali už staří filozofové a náboženské školy. více

8. 11. 2017
Narušení psychického vývoje a psychická deprivace dítěte

Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Narušení psychického vývoje a psychická deprivace v kontextu přístupu zaměřeného na člověka, PBSP a neurověd

Langmeier a Matějček používají k označení narušení psychického vývoje pojem psychická deprivace. Psychickou deprivaci definují jako „nedostatečné uspokojování základních psychických potřeb po určitou, dosti dlouhou dobu“ (Langmeier a Matějček 1963 cit Langmeier, Krejčířová 2013, s.289). Za základní potřeby dítěte považují: potřebu podnětové proměnlivosti a stimulace, potřebu kognitivního řádu a vnější struktury, potřebu emoční vazby, potřebu autonomie, potřebu otevřené budoucnosti a akceptaci vlastní minulosti (Langmeier, Krejčířová 2013). více

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím