Vzdělávání v sociální oblasti

 

,,Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ 

                                                                              Johann Wolfgang von Goethe

 

Uvědomujeme si důležitost systematického vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích. Vzdělávání v této oblasti musí být celoživotním procesem získávání teoretických vědomostí a praktických dovedností. Víme, že sociální práce se jako odborná disciplina neustále vyvíjí a to na základě potřeb konkrétních cílových skupin (jednotlivců, rodin, skupin, komunit a společnosti). Vyvíjejí se její formy i metody. Vznikají nové typy sociálních služeb a sociálních činností, které vycházejí z nových teoretických poznatků. Proto nabízíme ucelený, ale stále flexibilní systém vzdělávání v sociální oblasti - školících akcí, akreditovaných vzdělávacích programů dalšího vzdělávání (sociální semináře) a rekvalifikačních kurzů (kurzy v sociálních službách), které dopomohou jednotlivým pracovníkům k upevnění a doplnění odborné kvalifikace. Reagujeme nabídkou na aktuální potřeby pracovníků v pomáhajících profesích.

V závislosti na možnostech pracovního uplatnění v zahraničí doplňujeme naše vzdělávací programy o evropský formát vzdělávání ukončený mezinárodní zkouškou. Možnost získat Evropský certifikát v sociálních službách (European Care Certificate) v průběhu odborného kvalifikačního kurzu, zvyšuje uplatnitelnost pracovníků v sociálních službách nejen na úrovni České Republiky, ale napříč Evropou.

 

Novinky

9.2.2017

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Pardubice

Termín 5.4.-24.5.2017, Jana Palacha 1552, Pardubice.

» Více

30.1.2017

Spuštění nového webu

Na našich stránkách www.marlin.eu se můžete nově přihlašovat na Vaše vybrané akreditované i neakreditované kurzy v sociální oblasti.

» Více

Archív novinek

Kontaktní formulář