Vzdělávání v sociální oblasti

 

,,Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ 

                                                                              Johann Wolfgang von Goethe

 

Uvědomujeme si důležitost systematického vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích. Vzdělávání v této oblasti musí být celoživotním procesem získávání teoretických vědomostí a praktických dovedností. Víme, že sociální práce se jako odborná disciplina neustále vyvíjí a to na základě potřeb konkrétních cílových skupin (jednotlivců, rodin, skupin, komunit a společnosti). Vyvíjejí se její formy i metody. Vznikají nové typy sociálních služeb a sociálních činností, které vycházejí z nových teoretických poznatků. Proto nabízíme ucelený, ale stále flexibilní systém vzdělávání v sociální oblasti - školících akcí, akreditovaných vzdělávacích programů dalšího vzdělávání (sociální semináře) a rekvalifikačních kurzů (kurzy v sociálních službách), které dopomohou jednotlivým pracovníkům k upevnění a doplnění odborné kvalifikace. Reagujeme nabídkou na aktuální potřeby pracovníků v pomáhajících profesích.

V závislosti na možnostech pracovního uplatnění v zahraničí doplňujeme naše vzdělávací programy o evropský formát vzdělávání ukončený mezinárodní zkouškou. Možnost získat Evropský certifikát v sociální péči (European Care Certificate) v průběhu odborného kvalifikačního kurzu, zvyšuje uplatnitelnost pracovníků v sociálních službách nejen na úrovni České Republiky, ale napříč Evropou.

 

Novinky

20.4.2016

Akreditovaný kurz 26. 4. 2016 v Brně

Stále je možné se přihlásit na akreditovaný kurz Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci v sociální práci, který proběhne 26. 4. 2016 na naší pobočce v Brně. Přihlášky přijímáme až do 22. 4. 2016. Více informací na: http://www.socialni-vzdelavani.cz/kurzy-dalsiho-vzdelavani .

 

 

» Více

1.4.2016

Zahájení rekvalifikačního kurzu v Chrudimi - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Od 18. 5. 2016 zahajujeme na naší pobočce v Chrudimi rekvalifikační kurz: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (Pracovnice/pracovník v sociálních službách).

Více informací ke kurzu zde .

» Více

8.3.2016

Zkouška ECC

V červnu 2016 proběhne v Pardubickém kraji zkouška ECC - Evropského certifikátu v sociální péči.

Termín zkoušky je 6. 6. 2016 ve 13.00 hod. na provozovně ve Svitavách: Purkyňova 2105/65 (budova České pojišťovny na autobusovém nádraží, 3. patro).

» Více

24.2.2016

Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky pomáhajících profesí na březen - červen 2016

K dnešnímu dni jsme aktualizovali nabídku vzdělávacích programů pro pracovníky pomáhajících profesí - sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky v sociálních službách a fyzické osoby, které poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči v domácím prostředí na březen - červen 2016.

» Více

28.1.2016

Zahájení rekvalifikačního kurzu v Chrudimi - Pracovnice (pracovník) v sociálních službách

Od 2. 3. 2016 zahajujeme na naší pobočce v Chrudimi rekvalifikační kurz Pracovnice (pracovník) v sociálních službách - přímá obslužná činnost.

» Více

Archív novinek

Kontaktní formulář